Vandag gaan geen tellings van die sportdag gegee word nie maar dankbaarheid gaan uitgespreek word teenoor almal wat die dag ‘n sukses gemaak het. Twee skole se toeskouers sit op die pawiljoen en gesels soos ou vriende, kinders speel met mekaar asof hul in dieselfde 
Read more