Wernich Bekker: Student (UNISA) – Intermediêrefase
Read more
Carla Grobler: Student (NWU) – Grondslagfase
Read more
Carel du Plessis: Onderwyser – BEd (intermediêre- en seniorfase)
Read more
BSc Degree – Zoology 6 Years Teaching Experience
Read more
4 jaar Hoër Onderwys diploma 1985
Read more
Masters in German Leipzig/Stellenbosch & PGCE Pretoria. Klavierunterricht. Trompetenunterricht
Read more