Netbalseisoen 2018. Hierdie kwartaal het ons afgeskop, of eerder afgegooi, met ‘n netbalkliniek, waar die meisies nuwe tegnieke en netbalvaardighede geleer het. Hulle het geleer hoe om hulle “netbalhuis” te bou. Hierdie netbalhuis het ‘n goeie fondasie wat uit die basiese vang– en gooi-tegnieke bestaan. 
Read more