Ten einde ‘n skoolgemeenskap te wees, waar alle aandeelhouers effektief en gemaklik saam met mekaar kan funksioneer, benodig dit ‘n ongelooflik goed georganiseerde, entoesiastiese en bereidwillige beheerliggaam, wat onbaatsugtige insette lewer. Telke middae aan die begin van elke kwartaal word in die personeelkamer elke aspek 
Read more
Personeelfunksie. Die personeel het die kwartaal „n spangees gehou waar hulle rolbal gaan speel het. Die per-soneel het die dag vreeslik baie geniet, dit was iets nuuts vir almal. Die personeel het lekker gelag, goeie herinneringe gemaak en saam as „n gedugte span gewerk. Ons 
Read more
2016 studierte ich als Ger-manistin in Pretoria als mir plötzlich aus heiterem Himmel die Gelegenheit geboten wurde, einen binationalen Master über die Uni Stellenbosch in Leipzig zu machen. Das Wintersemester an der Uni Leipzig ging dann im kalten, herbstlichen Oktober 2017 los. Ich hatte eine 
Read more